STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI. SERIA ARTĂ PLASTICĂ
TOME 42, 1995

SUMMARY 

PARASCHIVA-VICTORIA BATARIUC
Decorul ceramic al monumentelor din   Moldova medievală (secolele XIV–XVII), p. 3

TEREZA SINIGALIA
De la Matei Basarab la Constantin Brâncoveanu. Repere arhitectonice, p. 19

IOANA CRISTACHE PANAIT
Bisericile de lemn din centul Piemontului Getic: judeţele Olt, Vâlcea, Argeş, p. 29

REMUS NICULESCU
O statuie de Ion Georgescu în Bulgaria: aceea a mitropolitului Panaret Raşev, p. 63

NOTE ŞI DOCUMENTE

CONSTANŢA COSTEA
Programe iconografice insuficient cunoscute (gropniţa Suceviţei, naosul şi altarul Dragomirnei), p. 71

RECENZII

GHEORGHE ANDRON, PAUL NIEDERMAIER, CORINA POPA, IOSEFINA POSTĂVARU, MARTIN RILL, ADRIANA STROE, Topografia monumentelor din Transilvania. Judeţul Braşov. 3. 3. (Tereza Sinigalia), p. 77

HANS BELTING, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor des Zeitalter der Kunst (Ioana Iancovescu), p. 78

SMILJKA GABELIĆ, Ciklus arhanđela u vizantijskojmetnosti/ Cycles of Archangels in Byzantine Art (Marina Ileana Sabados), p. 79

ANDREI PINTILIE (1950–1994) (Gheorghe Vida), p. 83

STUDII ŞI CERCET. IST. ART., Seria ARTĂ PLASTICĂ, Tom 42, P.  1–86, BUCUREŞTI, 1995

 

 

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2011
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania 
Phone and fax number: +4021.314.40.70