STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI. SERIA ARTĂ PLASTICĂ

TOME 43, 1996


SUMMARY 

DUMITRU NASTASE
Biserica din Bălineşti şi pictura ei exterioară, p. 3

CONSTANŢA COSTEA
Ilustraţia de manuscris în mediul cărturăresc al mitropolitului Anastase Crimcovici. Liturghierul, p. 19

MIHAI ISPIR
„Academism” şi „industrie artistică” în arhitectura de tradiţie brâncovenească, p. 37

ILEANA PINTILIE
Introducere în arhitectura 1900 în Timişoara – dezvoltare urbană, arhitectură, figuri de arhitecţi, p. 47

NOTE ŞI DOCUMENTE

TEREZA SINIGALIA, VOICA MARIA PUŞCAŞU
Observaţii asupra unor detalii iconografice din pictura naosului bisericii mânăstirii Probota, p. 59

IOANA CRISTACHE PANAIT
Biserica de lemn de la Cerţeşti – preţios monument istoric de la Dunărea de Jos, p. 69

ADRIAN-SILVAN IONESCU
Gheorghe Tattarescu – file de corespondenţă şi jurnal, p. 73

C R O N I C Ă

Al XIX-lea Congres Internaţional de Studii Bizantine, Copenhaga, 18-24 august 1996 (Constanţa Costea), p. 85

Al XXIX-lea Congres Internaţional de Istoria Artei, Amsterdam, 1–7 septembrie 1996 (Anca Oroveanu), p. 86

STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI, seria ARTĂ PLASTICĂ, Indice analitic, XXVI–XLI (1979 –1994), p. 89


STUDII ŞI CERCET. IST. ART., Seria ARTĂ PLASTICĂ, TOM 43, P. 1–96, BUCUREŞTI, 1996

 

 

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2011
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania 
Phone and fax number: +4021.314.40.70