STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIA ARTEI. SERIA ARTĂ PLASTICĂ

TOME 44, 1997


SUMMARY 

MARINA SABADOS
Din nou despre „comoara” de  icoane de la Schitul Văleni – Piatra Neamţ, p. 3

IOANA IANCOVESCU
„Această desfătată, frumoasă şi iscusită tindă”. Pictura pronaosului bisericii mari a mânăstirii Hurezi: o interpretare, p. 33

IOANA VLASIU
Accepţii ale conceptului de futurism în critica de artă românească înainte de primul război mondial, p. 53

ANDREI PINTILIE
M. H. Maxy, un clasic al modernismului. Fragment de monografie, p. 59

N O T E

MARIANA VIDA
Un desen de Theodor Aman după pictorul veronez Battista del Moro, p. 71

C R O N I C Ă

Expoziţia Miniatura şi ornamentul manuscriselor, Bucureşti, Muzeul Naţional de Artă, martie-aprilie 1997 (Constanţa Costea), p. 77

R E C E N Z I I

Michael Ilk, Brâncuşi, Tzara şi avangarda românească (Ioana Vlasiu), p. 78

Ludmila Toma, Mihai Grecu (Gheorghe Vida), p. 79

STUDII ŞI CERCET. IST. ART., Seria ARTĂ PLASTICĂ, Tom 44, P. 1-80, BUCUREŞTI, 1997

 

 

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2011
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania 
Phone and fax number: +4021.314.40.70