home         about the journal         archive         editorial team         submissions         guidelines for authors         copyright info         subscriptions and orders 

În atenţia autorilor

  • Prin publicarea unui articol în SCIA.AP, vă daţi acordul pentru transferarea parţială a drepturilor dv. de autor către Editura Academiei Române. Astfel, materialul nu poate fi republicat în altă revistă fără permisiunea scrisă a editurii.
  • Editura are dreptul de a retipări articolele ori rezumatele acestora (în versiunea originală sau traduse) în volume de specialitate, de a le depozita într-o arhivă digitală cu acces liber, de a le publica online sau de a le difuza pe alte căi. 
  •  Autorii au dreptul de a-şi utiliza materialul pentru elaborarea unei lucrări mai ample (studiu monografic, teză de doctorat etc.), precum şi de a-l republica într-un volum propriu sau colectiv. În aceste cazuri, nu este necesar acordul editurii, dar autorii au obligaţia de a semnala apariţia iniţială a materialului în SCIA.AP. Vă rugăm să indicaţi titlul articolului, titlul integral al revistei, numărul tomului, anul apariţei şi paginile.   

 

În atenţia
vizitatorilor 
site-ului 

  • Vizitatorii site-ului au dreptul de a descărca şi printa copii ale articolelor SCIA.AP fie pentru uz personal, fie pentru a le distribui în rândul studenţilor sau ale colegilor din comunitatea ştiinţifică. Reproducerea materialelor în alte scopuri sau comercializarea lor sunt interzise.
  • Puteţi cita scurte fragmente din articolele SCIA.AP într-o lucrare proprie. Citatul trebuie acompaniat de o notă conţinând informaţiile bibliografice uzuale, la care veţi adăuga link-ul permanent al articolului şi data consultării sale pe web.  
  • Modificarea sau alterarea în orice mod a conţinutului articolelor SCIA.AP publicate online constituie o încălcare a legii drepturilor de autor.  

 

 

 

Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2011
Calea Victoriei 196, sector 1, Bucharest, Romania 
Phone and fax number: +4021.314.40.70