Condiţii de publicare

 

Selecția  manuscriselor

Revista SCIA.AP este interesată de studii care abordează din perspective variate istoria artelor plastice şi a arhitecturii. Revista publică atât lucrări ale cercetătorilor Institutului „G. Oprescu”, cât şi ale altor autori de formaţie academică, români şi străini.  

Sunt luate în considerare exclusiv materiale inedite care nu au fost trimise concomitent spre evaluare și altor publicaţii. Textele sunt citite inițial de directorul revistei și/sau de către comitetul de redacție; ele pot fi respinse dacă nu se încadrează în profilul periodicului și nu răspund unor exigențe științifice fundamentale. În cazul acceptării lor, manuscrisele sunt supuse procesului de evaluare colegială (blind peer review). Recenzarea este realizată de doi specialişti în domeniu, care punctează valoarea ştiinţifică a lucrării, relevanţa ei în raport cu aria tematică a revistei, elementele de noutate şi claritatea expunerii. 

Articolele pot fi acceptate fie în forma originală, fie cu condiţia efectuării modificărilor pe care le sugerează referenții sau comitetul de redacţie. În al doilea caz, autorii sunt rugaţi să înapoieze manuscrisul revizuit în maximum două luni.

Trimiterea  manuscriselor 

Autorii sunt rugaţi să trimită textele via e-mail d-nei Daniela Arțăreanu, secretar de redacţie.

Contribuţiile destinate publicării în tomul din anul următor al revistei trebuie trimise până la data de 30 septembrie a anului curent. Procesul de evaluare şi selecţie durează de regulă între 3 şi 4 luni. Autorilor li se va comunica fără întârziere decizia de acceptare sau respingere a manuscrisului.

Înainte de trimiterea manuscrisului, vă rugăm să citiţi cu atenţie Instrucţiunile pentru autori, precum și Declaraţia de Etică şi Probitate Ştiinţifică a SCIA.AP, pe ale cărei principii se bazează procesul editorial.   

 

 
Copyright © Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu”, 2011