Despre revistă

 

O b i e c t i v e  ș i  d o m e n i i  d e  i n t e r e s. SCIA.AP – periodic al Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” – promovează cercetarea în domeniul istoriei artei şi arhitecturii. Zonele de interes le constituie studiul creaţiilor şi al practicilor artistice în contextul lor cultural şi istoric, cercetările comparatiste, explorarea mişcărilor artistice autohtone în raport cu tradiţiile Europei apusene şi estice. Secţiunea principală a revistei Studii şi cercetări de istoria artei. Artă plastică găzduieşte lucrări de cercetare şi studii critice. În sumarul periodicului mai figurează secţiuni consacrate recenziei de carte, cronicilor de expoziţie şi altor evenimente din viaţa artistică.

I s t o r i c. În 1954 a fost înfiinţată revista multidisciplinară Studii şi cercetări de istoria artei (SCIA), menită să difuzeze rezultatele cercetărilor întreprinse în toate sectoarele Institutului. Din 1964 SCIA avea să fie continuată de două serii cu profil distinct, una consacrată artelor plastice şi arhitecturii, iar cealaltă teatrului, muzicii şi cinematografiei. Periodicul Studii şi cercetări de istoria artei. Seria Artă plastică va fi publicat fără întreruperi din 1964 până în 1997, când îşi încetează apariţia din raţiuni de ordin financiar. În anul 2011, după o absenţă de peste un deceniu din spaţiul editorial, se lansează noua serie a publicaţiei, disponibilă și online. În cadrul noii serii, cele mai multe articole sunt în limba română, dar fiecare număr include câteva texte în limbi de circulaţie internaţională: engleză, franceză, germană.

P e r i o d i c i t a t e: anuală.

T a x e.  SCIA.AP nu percepe taxe pentru evaluarea, procesarea editorială și publicarea manuscriselor.  

 
 
 
 
 
 
 
Copyright © G. Oprescu Institute of Art History, 2011